Service & förebyggande underhåll

Service & Underhåll

Vi arbetar i nära samarbete med kunden gällande service, underhåll och reparationer. Vi servar kundens utrustning, maskiner eller faciliteter.

Vi utför arbeten med anpassningar och ombyggnader av produktionslinjer, såsom transportbanor arbetsplattformar och anpassningar av maskiner.

Vid återkommande service kan ett serviceprotokoll upprättas, där kunden får ta del av maskinens/utrustningens brister och förslitningar. Sedan i samråd med oss, prioritera och bestämma åtgärder.

Vi arbetar mycket för verkstadsindustrin, med företag som SKF, NKC och Body Cote.

Inom livsmedelsindustrin arbetar vi med företag som, Göteborgs Kexfabrik och Estrella, för att nämna några.